Prisvarsel

Til våre kunder. Vedr. prisvarsel.

Prisen på våre innsatsfaktorer øker f.o.m 1. september. Som et resultat av disse forholdene varsler vi prisjusteringer, gjeldende for alle leveringer etter 1. oktober.

Vår glassleverandør øker prisene betydelig fra og med 1. september. Dette er den 5. kraftige prisøkningen vi blir til del bare i 2022. Som årsak henvises det selvsagt til den vanskelige situasjonen og utviklingen i energipriser, råvaresituasjon, samt logistikk-kostnader og generell inflasjon.

Kunder som, gjennom betydelig kjøp av ensartede varer, har oppnådd «fastpriser» får oversendt individuelt tilpassede lister for de aktuelle produktene. Disse prisene vil holdes stabile for leveringer i Q4.

Kunder som ikke handler på «fastpriser» vil få oppdaterte tilbud på forespørsler sendt til post@modumglass.no, eller lagt inn via vårt webcenter.

Alle prisendringer vil gjelde for leveranser etter 01.10.2022.

——————-

Henning Austad

Daglig Leder

Modum Glassindustri AS