Prisvarsel

Til våre kunder. Vedr. prisvarsel.

Prisen på våre innsatsfaktorer øker fom 1. juli. Som et resultat av disse forholdene varsler vi prisjusteringer, gjeldende for alle leveringer etter 15 juli.

Glass og pvb er våre hovedinnsatsfaktorer. For begge disse innsatsfaktorene er det varslet prisøkninger ved inngangen til Q3. I begge tilfeller henvises som årsak økte kostnader for råvarer, produksjon og logistikk.

Kunder som, gjennom betydelig kjøp av ensartede varer, har oppnådd «fastpriser» får oversendt individuelt tilpassede lister for de aktuelle produktene..

Kunder som ikke handler på «fastpriser» vil få oppdaterte tilbud på forespørsler sendt til post@modumglass.no, eller lagt inn via vårt webcenter.

Alle prisendringer vil gjelde for leveranser etter 15.07.2022.

——————-

Henning Austad

Daglig Leder

Modum Glassindustri AS