Prisvarsel Q2 – 2023

Til våre kunder. Vedr. prisvarsel.

Prisen på våre innsatsfaktorer er endret på flere punkter gjennom januar og februar 2023.

Som et resultat av disse forholdene varsler vi prisjusteringer, gjeldende for alle leveringer etter 1. april. Justeringene vil ta opp endrede råvarepriser og det faktum at energitillegget blir fjernet.

Kunder som, gjennom betydelig kjøp av ensartede varer, har oppnådd «fastpriser» får oversendt individuelt tilpassede lister for de aktuelle produktene. Disse prisene vil holdes stabile for leveringer i Q2.

Kunder som ikke handler på «fastpriser» vil få oppdaterte tilbud på forespørsler sendt til post@modumglass.no, eller lagt inn via vårt webcenter.

Alle prisendringer vil gjelde for leveranser etter 01.04.2023.

——————-

Henning Austad

Daglig Leder

Modum Glassindustri AS