Vedrørende prisvarsel

Prisen på våre innsatsfaktorer øker fra og med 1 april 2022. Glass og pvb er våre hovedinnsatsfaktorer. For begge disse innsatsfaktorene er det varslet prisøkninger ved inngangen til Q2.

I begge tilfeller henvises det først og fremst til økte energipriser. Våre egne økte energiomkostninger vil også dels ble hensyntatt.

Som et resultat av disse forholdene varsler vi prisjusteringer, gjeldende for alle leveringer fom 4 april.

Kunder som, gjennom betydelig kjøp av ensartede varer, har oppnådd «fastpriser» får oversendt individuelt tilpassede lister for de aktuelle produktene.
For disse kundene vil prisøkningen variere i størrelse for de ulike produktene.

Vår glassleverandør Saint Gobain har denne gangen kun økt prisen på produkter som har hatt for svak kalkyle i utgangspunktet. Dette betyr bla at noen laminatprodukter unngår prisøkning.

Kunder som ikke handler på «fastpriser» vil få oppdaterte tilbud på forespørsler sendt til post@modumglass.no, eller lagt inn via vårt webcenter.

Alle prisendringer vil gjelde for leveranser fom 04.04.2022.

Henning Austad
Daglig Leder
Modum Glassindustri AS