Grenseløse printmuligheter for designer og arkitekter

Modum Glassindustri er første produsenten i verden som tar i bruk ny HD-printer for keramisk print på glass i store formater.

Utvalgte referanseprosjekter er blant annet D36 Green House på Grünerløkka i Oslo, i samarbeid med Element Arkitekter. Glassbroen ved Bjølstad studentby BT5 i Fredrikstad ble levert etter samarbeid med Griff Arkitektur AS. Boligprosjektet Kranen i Bergen kom etter et oppdrag fra kunstner Hedvig Thorkildsen.

– Reisen startet allerede i 2007/2008 da vi leverte de første fasade- og bygningsglass med print til det norske markedet. Vi har gjennom snart 15 år opparbeidet oss kunnskap om dette spesielle fagområdet, og nå innleder vi neste etappe.

Den første printeren er nå erstattet av en helt ny storformatmaskin som kan gjenskape høyoppløselige (>2880 dpi) uttrykk på glassformater helt opp til 2,4 ganger 5 meter.

Naturtro print

– Med denne printeren kan vi skape naturtro naturmaterialer på glass, eksempelvis, stein, betong og tre. Vi kan gjenskape kunst, enten den er malt, trykket eller formet digitalt, og vi kan leke med det non-figurative. I tillegg til farger kan printet inneholde sølv, gull, strømførende sjikt mm. Print kan utføres på enkeltformater, eller delt opp og satt sammen som mosaikk på for eksempel en hel fasade. Fantasien er vel den eneste begrensningen. Vi gleder oss til å utforske nye muligheter med arkitekter, kunstnere og industridesignere i hele Skandinavia.

Dip-Tech i Israel leverandør av glassprintanlegget til Modum Glassindustri. Modum Glassindustri er Dip-Techs pilotkunde for den nye teknologien som gir ekstremt gode printkvaliteter. Print-anlegget på Modum blir verdens første operative av sitt slag og kan betjene hele det skandinaviske markedet.