Modum Glassindustri AS
Endring av priser fra og med 8 Februar
9. januar 2015
Som resultat av endrede rammebetingelser vil vi tilpasse våre priser og betingelser fra og med 8 februar 2015.

Som et resultat av endringer i rammebetingelser, vil vi tilpasse våre priser og betingelser fom 8 februar.

Energiavgiften blir fjernet og innlemmet som en del av totalprisen, og totalprisen vil bli justert for å fange opp endring i valuta.

15 desember varslet vår råvareleverandør av glass at energitillegget ville bli regnet inn som en del av glass-prisen. Dette skjedde med virkning fra 22 desember, og tar utgangspunkt i den energiavgiften som ble beregnet samme dato.

Råvarer som glass, laminatfolier, limstoffer, fugemasser og metallvarer kjøpes inn i €uro, og vil bli hensyntatt valutautviklingen.

Frakt og emballasje handles inn i norske kroner, og vil bli fakturert tilsvarende kostpris.Henning Austad
Modum Glassindustri AS