Norskproduserte løsninger i glass
Vi på Modum er stolte av å markedsføre oss som glassbedriften som ikke løser utfordringer ved kortsiktige tiltak.

I August i år var 88% av alt forbrukt planglass importert fra "lavkostlland". Mange velger denne løsningen i mangel av tro på egen evne til produsere effektivt nok til å kunne konkurrere. 
Vi tror på oss selv. Derfor løser vi alle oppdrag i egen produksjon - vi importerer ikke. Dette får vi til ved å være nøkterne og nøyaktige, og ved aldri å tro at vi ikke kan forbedre oss ytterligere.

Ved å handle på Modum skal du som kunde oppleve løsningsorienterte mennesker, og produkter med god kvalitet og riktig pris.


Modum Glassindustri as i Slottsparken
20. juni 2016
På oppdrag fra Det Kongelige Hoff har vi laget 36 glassbilder. Bildene er plassert i parkanleggene rundt Slottet, og kongelig norsk historie gjennom 111 år.