Norskproduserte løsninger i glass
Vi på Modum er stolte av å markedsføre oss som glassbedriften som ikke løser utfordringer ved kortsiktige tiltak.

I August i år var 88% av alt forbrukt planglass importert fra "lavkostlland". Mange velger denne løsningen i mangel av tro på egen evne til produsere effektivt nok til å kunne konkurrere. 
Vi tror på oss selv. Derfor løser vi alle oppdrag i egen produksjon - vi importerer ikke. Dette får vi til ved å være nøkterne og nøyaktige, og ved aldri å tro at vi ikke kan forbedre oss ytterligere.

Ved å handle på Modum skal du som kunde oppleve løsningsorienterte mennesker, og produkter med god kvalitet og riktig pris.


Prisjustering
1. oktober 2015
Varsel om endring av priser

Til våre kunder                                                       Modum, 01.10.15

                                                                                                                     

 

 Grunnet vesentlig økning på pris for innkjøp av råvarer og produksjonsverktøy varsler vi tilsvarende justering av våre priser på glass.

Prisøkningen på våre innkjøp av glass, laminatfolie, slipeverktøy mm har økt som et resultat av valutaendringene. I tillegg har vi fått varsel om forestående generell prisoppgang på glass, grunnet redusert tilgang i markedet.

Valutaendringen utgjør ca. 9% økning på våre innkjøp i €. Den generelle prisøkningen på glass er ikke ferdig forhandlet, og er dermed ikke kjent ennå. Foreløpig har vi fått et anslag på 8-12% avhengig av type/ tykkelse glass.

Basert på dette vil vår prisjustering for ferdig bearbeidede glassprodukter bli ca. 8%.

Prisjusteringen vil bli effektuert en mnd etter dette varsel, der kundekontrakt ikke tilsier annet. For kundekontrakter bundet opp i totalkjøp av definerte produkter, vil vi gjennomføre individuelle vurderinger.

Vårt mål er å holde prisbildet på lavest mulig akseptable nivå for sunn drift.

 

 

Vennlig hilsen fra,

 

Henning Austad

Daglig leder

Modum Glassindustri AS

 

henning@modumglass.no